Riksförbundet Enskilda Vägar - Månadsbrev Juni 2019

 

MÅNADSBREV
Juni 2019
Om REV          |           Våra kurser          |          Kontakta oss          |         Bli medlem

Sommartider är här!

Mellan hägg och syren, visst är vi inne just nu i årets mest fantastiska tid?

Så sitter säkert många av våra medlemsföreningar i Uppland, Östergötland, Småland och Halland och tänker. Samtidigt som engagerade enskilda väghållare i norra Jämtland och ännu längre norrut fick se ett snötäcke ligga över sin väg alldeles nyss. Vårt lands geografi ger oss olika utmaningar, men det engagemang vi möts av hos våra medlemmar ser likadant ut överallt.

Under sommaren drar vi ner något på telefontiderna, vi kommer under veckorna 27-32 ha öppet 09.00 – 12.00. Men vi kommer finnas tillgängliga via webb, Facebook, mejl och så klart våra filmer på youtube!

Vi på REV önskar er alla en Glad Sommar!


Tänk på brandrisken i sommar!

Här kommer ett par tankar från vår vägingenjör Anders Lundell:
1) Diken:
Det är alltid vägföreningens/samfällighetens skyldighet att sköta diken längs med vägarna, de behövs ju för att hålla vägkroppen torr och se till att den har bra bärighet. Det är också föreningen som ska föreskriva hur infartstrummor ska läggas ner. Om det efter många år inte längre fungerar så är det föreningen som måste åtgärda problemen (på föreningens bekostnad).
2) Brand:
En förening som enbart sköter väg har egentligen inget ansvar för brandberedskap förutom att hålla vägen farbar i ett bra skick. Främst bärighet och framkomlighet (röjning upp till 4,6 meter över körbanan samt hålla sidoområden på 2 meter på varje sida fria från sly och annat som skymmer sikten).
Om föreningens skötsel även omfattar naturmark eller skog kan man i förebyggande syfte se till att vidarebefordra (skyltning, anslagstavla, hemsida, Facebook) information från myndigheterna om eldningsförbud etc.


 

REV Bulletinen snart i din brevlåda

Sommarläsningen är räddad!
Den 14 juni kommer nästa nummer av REV Bulletinen ut till alla prenumeranter. Detta nummer innehåller bland annat reportage från förbundsstämman i Halmstad, råd för en biologisk mångfald i era vägdiken samt en rapport från REVs arbete att påverka riksdagen.

 

Ni har väl inte missat att följa REV på facebook?
Matnyttiga nyheter läggs ut flera gånger i veckan på REVs facebook sida.
Följ och gilla oss!


Länk till REVs facebook sida


Avregistrering: Önskar ni inte månadsbrevet i fortsättningen och är medlem i REV. Logga in på REVs hemsida och avregistrera dig under Mina sidor > Föreningens styrelse. Klicka på ditt namn och bocka ur "vill ha månadsbrev"

Om du inte är medlem/inte har någon inloggning mejla till
kansliet@revriks.se så avregistrerar vi dig för kommande utskick.

Riksförbundet Enskilda Vägar
Riddargatan 35
114 57  STOCKHOLM
08-20 27 50


kansliet@revriks.se

Öppettider
Mån-ons & fredagar 9.00-15.00
Torsdagar 9.00-12.00

Lunchstängt alla dagar
kl 12.00-13.00


Plusgiro 35 77 63-2
Bankgiro 5528-1109
Org.nr 802008-9713

arcMember